Home  

Opšte o Kličevcu
Foto album
Geografski položaj
Kličevačka crkva
Vojvoda Milenko
  Stojković
Kličevački idol
Okolina Kličevca
Viminacium

Poreklo
Broj stanovnika
Slike Živka Kostadinović

Ako imate nešto da
  objavite...

Knjiga gostiju
Pišite mi

Broj stanovnika

Po osvajanju srprske države, Turci su po prvi put 1467. godine izvršili detaljni popis sva naselja Braničevskog Teftera. Obračunato je za svako naselje koliko treba da daje na ime dažbina u hranu i novcu. Pod austrijskom okupacijom, crkvene vlasti po naređenju egzarha požarevačkog Jovana Mihailovića izvršili 1734. godine popis broj domova po selima. Za to dugo vreme broj domova u KLičevcu je bio veoma mali, povečo se sa 14 na 28 domova. Tek u XIX veku broj stanovnika sela počo da se znatno povečava, na primer 1830. godine imalo je 123 domova. Povečanje broja stanovništva sela se nastavilo sve do sedamtestih godina XX veka. Popis od 1961. godine daje 530 domova i 2624 stanovnika. Pored znatnog prirodnog prirastaja, od uticaja na povečanje broja stanovništa bilo je i doseljavanje iz drugih krajeva u Srbiju. U daljim popisima zapaža se pad broja stanovništva. I mada je Kličevac bogato selo, ipak mnogi odlaze na rad u inostranstvo, a od 1981. godine i sa članovima porodice. U padu je brojno stanje stanovništva, a takođe i brojno stanje domačinstva.


© 2017. Klicevac.free.fr
Français | English | Literatura