Home  

Opšte o Kličevcu
Foto album
Geografski položaj
Kličevačka crkva
Vojvoda Milenko
  Stojković
Kličevački idol
Okolina Kličevca
Viminacium

Poreklo
Broj stanovnika
Slike Živka Kostadinović

Ako imate nešto da
  objavite...

Knjiga gostiju
Pišite mi

Geografski položaj

U severnoj Srbiji, u ramskom podunavlju, na obali dunavca, koji sada ne postoji, odnosno na severnoj periferiji Stiga, nalazi se selo Kličevac. Od Požarevca je odaljeno 24 km, od Kostolca 8km, a od Rama 9km.

Selo se ne vidi od prostrane ravnice Stig, jer se nalazi na severnoj padini, a delom i u dolini brdašca koje se prostire duž obale Dunavca. Putem Požarevac-Ram silazi se u selo usekom koji se zove kropok, pa blagom padinom silazi se do centra ulicom zvanom Požarevačka. Desno, na brežuljku, u blizini centra sela nalazi se crkva, a ispod nje spomenik Vojvode Milenka Stojkovića. Iza njega, u dvorištu opštinske zgrade koja je u blizini spomenika, nalazi se Pošta.


Kličevac sa okolinom

Od opštinske zgrade put skreće desno preko mosta na potoku i vodi dalje za Rečicu i Ram. Taj put je Karađorđeva ulica.
Od mosta, sa desne strane, je zgrada apoteke i ambulante, a do nje spomenik palim borcima, ispred Doma kuture.
Preko puta od zgrade opštine, je stara zgrada u kojoj je nekada bila kafana "Stig", a sada je prodavnica Zemljoradničko-stočarske zadruge, poljoprivredna apoteka i kafana sporskog društva "Vojvoda Milenko Stojković". Preko mosta, sa leve strane ulice je zgrada Zemljoradničko-stočarske zadruge, pa učiteljski stanovi i lepa zgrada škole preko puta Doma kulture.
Od zgrade opštine levo ide ulica Vojvode Milenka do kraja sela koji se zove Ladna voda. U ovoj ulici, sa leve strane, gde su sada kuće Voje Zarića i Jovana Matića, nalazila se rodna kuća vojvode Milenka, koju su Turci spalili 1813. god. Dugo su se poznavali temelji i podrumi ispod kuće. U susednom kućevnom placu bio je seoski koš. Ovom ulicom dolazi se do izvora koji se zove Ladna voda. Do izvora je mala Orasje, pa nastaje potes Klepečka, u kome su voćnjasi i bašte. Iznad ovog potesa je strana brda čiji je vrh zaravan i prelazi u ravnici Stig.
Karađorđeva ulica prolazi kroz Kalpačku malu, pa potom kroz Donju malu. Od Doma kulture, na jugoistok, ide ulica kroz južni deo Kalpačke male, pa kroz mali Kusatak. Iz jugoistočnog dela polja, iz potesa Pomrlovo, teče potok kroz selo, oko koga se nalazi familija Zarići, prolazi pored zgrade Opštine ispod mosta, pa kroz bašte i livade uliva se u Dunavac.

Polje sela Kličevac je u ravnici Stig, ali samo naselje se nalazi na blagim padinama, zaravnjenim, te da bi se iz sela izašlo mora da se savlada visinska razlika. Put za Požarevac penje se kroz usek koji se zove kropok i kad se iziđe na brdo nalaze se potesi: Na bregu, Kraj druma, Nad Klepečkom, Jerindo, Kamenje, Poviše druma i Drmsko polje.
Drugi put izlazi iz sela kroz kropok za Žikin čair i dolazi u potese Carine, Pizdičev čair, Mala i Velika umka, Jazvine, Sumarice, Dolove, Uvljanik i Lončevica.
Put za selo Kurjače, takođe, prolazi kroz kropok i njime se dolazi u potese Iznad brda, Veliki i Mali brestar, Sodol, Izbljane, Nad Izbljane.

Put kroz levi kropok vodi u potese Starce, Planina, a u stvarije ravno zemljište na visoravni, i Gaj. Razume se da ovakva podela nije sto posto tačna, jer potesi nisu tačno omeđani, tako da se jednog puta može da dođe i u potes koji nije pored njega. Istočno od sela Rečica je Golo brdo i Dušnik, u kojim su šume i pašnjaci.

Livade su pored Dunava. Do rečičkog polja je Donja ada, zapadno od sela je Velika Bara, pa livade: Na brodu, Kod Jaruge, Na dunavcu, Trstinovo, Međe i livade u Klepečki.

Istočno od sela vodi put pored obale Dunavca u Kostolac. U tome delu, do utoka Mlave u Dunav, bile su velike bare, ritovi i livade. Ritovi su se zvali: Guščija bara, Glavčine Plandište i Vipina bara. Sad je isušeno i ziratno zemljište.


© 2017. Klicevac.free.fr
Français | English | Literatura