Home  

Opšte o Kličevcu
Foto album
Geografski položaj
Kličevačka crkva
Vojvoda Milenko
  Stojković
Kličevački idol
Okolina Kličevca
Viminacium

Poreklo
Broj stanovnika
Slike Živka Kostadinović

Ako imate nešto da
  objavite...

Knjiga gostiju
Pišite mi

Opšte o Kličevcu

Ime naselja

Sam geografski položaj naselja odredio je ime selu Kličevac. Mnoga naseljena mesta nose ovakvo ili slično ime, koje su dobila zato što se nalaze u nekoj rečnoj okuci, kao što je ime dobio predeo Ključ u donjem toku Dunava, istočno od planine Miroč, ili zato što je mesto u tesnacu između reke i rečnog usća druge reke koja se u nju uliva, ili pak između reke i nekog brda, što stvara utisak da je mesto u Ključu.

Mnogi su ranijih godina, a pogotovu stari ljudi, Kličevac nazivali Ključevac, što očigledno dolazi iz reči ključ. Uostalom deo sela zvani Ladna voda nalazi se levo od puta Požarevac-Ram, stisnut između brda i dunavca, te daje utisak da je u ključu.

Kličevac se, za razliku od drugih mesta sa istim imenom, često naziva Kličevac u Stigu ili Kličevac u Podunavlju.

Postoji i jedna legenda o imenu sela. Naime, nekada se tu gnezdila ptica Vac, koja je u letu kliktala i ljudi su govorili: to je ono mesto gde klikće, kliče vac, i tako ostade Kličevac.

Komunalne ustanove i spomenici


Mesna zajednica početkom XX. veka
Zgrade mesne zajence i škole su podignute krajem XIX. veka, pravoslavna crkva je završena 1902. godine a dom kulture 1948. godine. Naj novija zgrada, ambulanta, je izgrađena 1980. godine.

U centru sela nalazi se spomenik vojvode Milenka Stojkovića. Spomenik je podignut 2. maja 1924. godine. Podižu ga tada građani varošice Kličevca.
Spomenik izginulim borcima nalazi se isped doma kulture, podignut je 7. jula 1957. godine.

Putevi

Kličevac se nalazi na asfaltnom putu Požarevac-Ram-Veliko Gradište, tako da se iz sela Drmna, Bradarca, Maruljevca, Bubušinca kod sela Bratinca, izlazi na glavni put Požarevac-Veliko Gradište. A iz Kličevca za Ram, istim putem pored sela Rečice, ide do Rama. Nedaleko od Rama, put se odvaja za Zatonje, Biskupje, Kisiljevo, i kod Topolovnika izbija na put Požarevac-Veliko Gradište.
Važan je put iz sela preko Kurjača, koji izlazi kod Majilovca na asfaltnim put Požarevac-Veliko Gradište.
Iz sela polaze, više seoskih puteva koji vode u razne potese.

Klima

Sam geografski položaj sela Kličevac je od značaja za klimatske prilike, a naročito otvorenost prema Panonskoj niziji, kao i blizina vodene mase Dunava i Djerdapska klisura. Klima je umereno kontinentalna, sa jasno izraženim godišnjim dobima.

Od vetrova najčešče duva košava sa jugoistoka iz Dobruđe. Ona je takođe i vrlo jak vetar, a njeni udari ponekad lome grane, nose pesak i lišče na sve strane. U mesecu martu najčešče duva istočni vetar koji je nešto slabiji od košave. Sa severozapada, iz banatske ravnice, u proleče i jesen duva, slabe jačine, veoma hladan vetar koji se zove severac a neki ga nazivaju gornjak.

Literatura: Kličevac u Stig
                 Bora Radovanović - Grčki, Hronika sela, 1993


© 2017. Klicevac.free.fr
Français | English | Literatura