Home  

Opšte o Kličevcu
Foto album
Geografski položaj
Kličevačka crkva
Vojvoda Milenko
  Stojković
Kličevački idol
Okolina Kličevca
Viminacium

Poreklo
Broj stanovnika
Porodično stablo Vasić
Porodično stablo
  Kostadinović
Slike Živka Kostadinović

Ako imate nešto da
  objavite...

Knjiga gostiju
Pišite mi

Vremenska prognoza
  za Kličevac
Američka pomoć za
  obnovu doma kulture


Proslava stogodišnice crkve u Kličevcu
Mozaik na ulazna vrata
Mozaik Sv. Trifun
Crkva
     
Mozaik Proroka
Ikonostas
Ulazna vrata dvorišta
     
Dolazak episkopa
Dolazak episkopa
Sveta arhijerijska liturgija
     
Sveta arhijerijska liturgija
Sveta arhijerijska liturgija
Sveta arhijerijska liturgija
     
Ikona sa ikonostasa
Episkop gospodin Ignjatija
Episkop gospodin Ignjatija


Slike su na raspolaganju, samo pošaljite mi e-mail na klicevac@free.fr


© 2008. Klicevac.free.fr
Français | English | Literatura